Verification: e2e9b2b6fc341cbc yandex-verification: e2e9b2b6fc341cbc meta name="googlebot" content="indexs, follov" />
Reklam, reklam vermek istiyorum
Haber Detayı
16 Kasım 2020 - Pazartesi 16:59
 
5000 TL Maaşla Memur Ve Zabıta Alımı!!
Memur ve zabıta alımı başvuru şartları neler?
EKONOMİ Haberi
5000 TL Maaşla Memur Ve Zabıta Alımı!!

5000 TL Maaşla Memur Ve Zabıta Alımı

 

Gündemin nabzı, 5000 TL Maaşla Memur Ve Zabıta Alımı. Zabıta alımında istihdamı sağlamak üzere belediyeler belli aralıklarla zabıta alımı ilanları yayınlıyor. Zabıta olmak isteyen adaylar ise ilanlara başvurup, sözlü mülakata çağrılıyor. Sözlü mülakattan yeterli puanı alanlar, KPSS puanı da hesaba katılarak zabıta memuru olarak istihdam ediliyor. 
Kpss nitelik kodu
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesine, memur kadrosunda istihdam edilmek üzere 13 kamu personeli alımı yapacağına dair ilan verirken, Bursa, Kestel Belediye Başkanlığı da bünyesine 5 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu.
 

Kimler Başvuru Yapabilir?

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum olmamak.

c. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi'nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 

BUSKİ Memur Alımı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne yapılan memur alımında detaylar ve özel şartlar:

a) İlan edilen kadro unvanları için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadro unvanları karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 

Başvurular Nasıl Yapılacak? 

Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı D Blok No:6/3 Osmangazi /BURSA yerleşkesindeki başvuru bürosuna yada elektronik ortamdan www.buski.gov.tr internet adresine yapılacaktır.
Kestel Belediyesi Zabıta Alımı Şartlar

Kpss nitelik kodu

a. Zabıta Memuru kadro unvanı için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) 70 ve üzeri puan almış olmak.

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c. 657 sayılı Kanunun 48. maddesi'nin (a) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13/a maddesi'nde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.'dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.)

d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte belediyeye şahsen yapılacak.

1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (http://www.kestel.bel.tr) temin edeceklerdir.

2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet'ten alınan kare kodlu öğrenim belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
Genel Başvuru Şartları
Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKPSS İle 1000'in Üzerinde Memur Alımı


Çeşitli Kurumlara Onlarca Personel Alınacak


Adalet Bakanlığına 400 Personel Alınacak
Kaynak: Editör: Y. Sevinç Çendik
Yorumlar
Haber Yazılımı