Verification: e2e9b2b6fc341cbc yandex-verification: e2e9b2b6fc341cbc
Haber Detayı
26 Aralık 2020 - Cumartesi 09:31
 
Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na Personel
Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı başvuruları 28 Aralık 2020 de başlayıp 15 Ocak 2021 tarihinde bitecek.
EKONOMİ Haberi
Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na Personel

Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na Personel
 

Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı en az KPSS 60 puanla memur alımı yapacağını açıkladı. Adayların en az lise mezunu olması isteniyor.
 

Başvurular Ne Zaman

Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı başvuruları  28 Aralık 2020 de başlayıp 15 Ocak 2021 tarihinde bitecek.

Başvurular sadece

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'nden e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak.


Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı başvuruları 28 Aralık 2020 de başlayıp 05 Ocak 2021 de bitecek. Başvurular internet adresi üzerinden e-Devlet'ten yapılacak.

 

Jandarma Genel Komutanlığı 2 Devlet Memuru ile 9 Sözleşmeli Personel, Sahil Güvenlik komutanlığı da 15 memur ve toplam 56 memur alımı yapacak.

 

Başvuru Şartları Neler?

Jandarma Genel Komutanlığı Başvuru Şartları;

a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak.

c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (15 Ocak 2021)] itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

f. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında Sözleşmeli personelin “Hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü amirdir. Adayların başvurularında bu hüküm esasları doğrultusunda hareket edecektir.

g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

h. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

ı. Başvuru kılavuzundaki Tablo-1’deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

i. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.

j. 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020 KPSS) girmiş olmak ve Tablo1’deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden en az 60 puan almış olmak.

k. Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı istenilen unvanlara başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde YDS’ye girmek ve Tablo-1’deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden en az B düzeyinde puan almış olmak.

l. Dizgi Operatörü (Elektronik Dizgi Operatörü) unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1’de belirtilen 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizgi Dalında Ustalık-Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.
 

Sahil Güvenlik Komutanlığı Başvuru Şartları

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

b. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.

c. Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.

ç. “Hizmetli” unvanında yapılacak başvurularda 2020 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94 puan türü; diğer unvanlardaki başvurularda ise 2020 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü kullanılacaktır (Alım yapılacak unvanlar B Grubu kadro statüsünde olduğundan yukarıda belirtilen puan türleri kullanılmaktadır).

d. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (05 Ocak 2003 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).

e. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.

f. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

g. İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

ğ. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Olur.” kararlı sağlık raporu almak.

h. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak.


NOT-3: Adayların başvurudaki bilgilerinin uygunluğundan/doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları (ataması yapılmış olsa dâhi) hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.
 

Jandarma Genel Komutanlığı Hangi Kadrolara Alım Yapacak

Sözleşmeli Olarak;

1 Fizyoterapist,

1 Dizgi Operatörü (Elektronik Dizgi Operatörü),

1 Veteriner Hekim,

1 Mütercim-Tercüman (Rusça),

2 Diyetisyen,

1 Mühendis,

1 Mütercim-Tercüman (Arapça),

1 Kütüphaneci,


Devlet memuru Olarak;

16 Uzman,

2 Veteriner,

1 Tahmil Tahliye Memuru,

2 Avukat,

3 İstatistikçi,

8 Psikolog,
 

Sahil Güvenlik Komutanlığı hangi kadrolara alım yapacak

1 Çevre Mühendisi,

1 Makine Mühendisi,

1 Yüzme Öğretmeni,

1 Eğitim Geliştirme Uzmanı,

1 Spiker, Radyo ve Televizyon Uzmanı,

2 Uzman,

1 Avukat,

6 Hizmetli,İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTigem Personel Alımı 2020 Başvuru

 

İHYA Borçlanması Nedir? Emeklilik Müjdesi

 

Benlik Saygısı Nasıl Artırılır
 

Kaynak: Editör: Y. Sevinç Çendik
Yorumlar
Haber Yazılımı