Bumerang - Yazarkafe
Haber Detayı
30 Nisan 2020 - Perşembe 10:46
 
Manna, Ormus, Menne, ya da Kudret Helvası Nedir Ne İşe Yarar?
Manna nedir? Neden kullanılmıştır? Kimler tarafından kullanılmıştır? Ne zamana dayanmaktadır?
KÜLTÜR Haberi
Manna, Ormus, Menne, ya da Kudret Helvası Nedir Ne İşe Yarar?

MANNA NEDİR? NEREDE ÇIKMIŞTIR? MANNA İLMİ NEDİR?

 

 

Beynimizin işlem kapasitesiBeynimizin işlem kapasitesi çok büyürse, diğer boyutlarla ilişkimizde olası olacak ve evreni idrak etmemiz çok değişik olacaktır. Yalnızca bunlarla da hudutlu değil rehabilitasyonu mümkün olmayan yüzlerce hastalığa tek çare olarak bu iksir gösteriliyor. Kolay bir örnek vermek gerekirse İsrail dünyada kanser olayının en az yaşandığı bir ülkedir. İsrailliler Kabalada kendi inisiye sırları arasında Manna ya çok değer vermektedir. 7,4 milyon nüfusun, 5,6 milyonu Musevi asıllıdır. Kanserden ölüm sayısı 2003 senesinde 160 kişi, 2004 de 152 kişi, 2009 da 113 kişi, 2013 de 90 kişidir. 2019 seneninde yalnızca 80 kişi…

 


Manna ve Ormus

 


Manna ve Ormus da aslında iki farklı iksirdir fakat aynı yada tek iksirmiş gibi aktarılır. Antik Mısır’da Manna diye isimlendirilen gizemli madde, asalında mono atomik altındır, beyaz toz halindedir. Literatürde “ORMUS” olarak geçer. Ancak ORMUS içerisinde radyum, altın, gümüş, plâtin, magnezyum oksit bulunan bir nevi kokteyldir. Manna ise saf altındandır.

 


Manna Kuran’da


Kuran’da da geçtiğine göre, Hz. Musa’nın Manna (Kuran’daki ismiyle Kudret Helvası) yapımını bildiği anlaşılıyor. Hz. Musa bebekliğinden itibaren Firavun’un sarayında büyümüş ve Firavun ailesinin bir ferdi olarak kabul edildiği için, çok iyi eğitilmiş ve kendisine bütün inisiye sırlar öğretildiği için, Mısır’da çok az kimsenin bilmesine izin verilen bu sır, Hz. Musa’veyahut öğretilmiştir. Nitekim İsraillilerin Mısır’dan sürülüp 40 sene çölde yaşamaları sırasında, İsraillilerin bu kudret helvasını (Manna’yı) yiyerek, sıhhatlerini savunup hayatta kaldıkları öne sürülmektedir.

Tanınmış kişi İslam Tarihçisi Ebû Ca’fer Muhammed Bin Cerir’üt – Taberi’nin, Tarih-i Taberi isimli yapıtında anlattığına göre,

"Hz. Musa kendisine Allah tarafından öğretilen bir otu kurutuyor, kurutulmuş otu ufalayıp altın üzerine serpip karıştırdığında, altın toz haline geliyordu” diye yazıyor.

 


Mısır Medeniyetinde Manna


Mısır Medeniyetinin çökmesiyle bu Manna yapma sırrı da, bu sırrı bilenlerle birlikte yok olmuştur. Ancak Tapınak Şövalyelerinin ve onların devamı olan Masonların bu sırrı bir şekilde ele geçirip, günümüze kadar ve son zamanlarda de Manna imalatınını sürdürdükleri söylenmektedir. Ancak Masonlarda da bu sırrı çok üst düzeyde, 30 derecenin üstündekiler bilmekte ve bu sır sadece onlara öğretilmektedir.

 


Moson ve illuminati Kaynaklarına göre Manna

 


Manna’yı hali hazırda, 33 derece üstat olarak ünvanlandırılan Masonların, yüksek dereceli İlluminati komiserlerinin, kimi üst düzey Siyonist çalışma grubu azalarının ve bir takım politikacıların kullandığı öne sürülmektedir.

Mason bir arkadaşımıza bu konu ile ilgili birşeyler sorduğumda yalnızca şu izahı yaptı;“Tabii bir süreç olarak, insan vücudunun internete 56k (dial-up) irtibatta olduğu düşünülebilir. Ancak, Ormus kullanırken, bu irtibat daha hızlı bir internet gibidir.Sözgelişi Fiber internet gibi. sizi bağlayan telefon hattınızı, bağlantınızı geliştirirsiniz. ” Ancak bu, internete bağlandığınız aleti değiştirmez.Hala daha yavaş kalabilir internetiniz. Sadece Manna Ormus’u alırken yüksek hızlı internet gibi, bilgileriniz daha hızlı çıkacak ve cevaplar daha hızlı olacak.. hatıranda tezahürü gibi..”Mason kaynakları, haçlı seferleri vaktinde Tapınak Şövalyelerinin Manna yapımını, Müslüman Sufilerden ve Dürzilerden öğrendikleri de öne sürülür.

30 Dereceye yükselen bir masonun öncelikle öğrendiği sır madde budur. Bir başka söylemle mannayı 30. Derece ve yukarısı masonlar kullanmaktadır.

Temel yöntemi ise sadece 33. Dereceye erişmiş üstad olarak hatıralan tapınakçılar ile yüksek dereceli illuminati komiserleri ve 300 ler konseyindeki Siyonistler çalışma gruplarındaki ilimsel uzmanlıklarına göre kullanmaktadır. Temel yöntem ile hem vücut zindeliklerini sağlamakta hemde ileri derece de tinsel varlıklarla iletişim kurmaktadırlar.

 


Ormus isminde, mono atomik elementler karışımı

 


1975 seneninde, Amerika’da Arizona Phoenix de rençperlik yapan, David Hudson ismindeki birisi tarafından, Manna özelliklerine benzer bir madde kazara bulundu. Bu madde Ormus isminde, mono atomik elementler karışımı bir madde idi.

David Hudson geniş arazisinde, toprağı işlerken bulduğu mono atomik şeklindeki parçaları ısıtarak işlemeye başladığında, pek çok esrarlı neticelerle karşılaştı. Kendisi ortaya çıkan meseleleri çözemediği için, konularında uzman bir hayli bilim insanlarından ve laboratuvarlardan destek alarak, ciddi miktarda para harcayarak, uzun bir müddet de bu maddenin sırrını çözerek, altın ve değerli madenler üretme gayretine girdi.

Bulunan bu madde çok gizemli hallere bürünüyordu. Bir kap içine konan madde, ağır ağır derecesi artırılarak ısıtıldığında birkaç dakika sonra, ışık demeti halinde ve gizemli bir şekilde bir bölümünü kaybediyordu. Bu ısıtma sırasında yapılan ölçümlere göre, kaybolan madde oranı 44, kapta kalan ise 56 oranındaydı.

Isıtma belli bir dereceye eriştiğinde kaptaki malzeme ağırlığının sıfırın altına indiğini, hem de malzemenin içine konduğu kabında hafiflediği belirledi. Başka bir deyişle bu madde içine konduğu kabı da etkilemişti. Daha sonra kapta arta kalan malzeme soğutulmaya başlandığında, kaybolan maddeden dolayı, kaybolan ağırlığın tekrar yerine geldiği ve özgün haline döndüğü görüldü. Ortada normal fizik kaideleri ile açıklayamayacak bir gizem vardı. Bu madde ısıl işlem gördüğünde yerçekimi kuvvetini etkiliyor ve yok ediyordu. Kendisi de halden hale geçiyor ve süper iletken halini alıyordu.Tabii ve Yapay MANNABulunan bu mono atomik madde, kadim dönemlerde üretilmiş olan Manna’nın özelliklerini taşıyordu. Aralarındaki fark Manna, yapay bir madde olmasına karşılık, bu yeni maddenin tabii olması idi. Her ikisi de yerçekimi kuvvetini değiştiriyor, süper iletken niteliğine sahip, çok çeşitli hastalıkların rehabilitasyonunda tesirli, sihirli maddedirler.

 


Peki neden altın?


Altın uzun yıllar süresince paslanıp yok olmadığı ve orijinal halini savunduğu için bilhassa geçmişteki simyacılar tarafından ebedi kabul ediliyor ve ölümsüzlük ilacının bu altında gizli olduğuna inanılıyordu. Bu yüzden de daha önceki simyacılar altından abı hayat diye isimlendirilen ölümsüzlük ilacını üretmek için büyük gayret sarf etmişlerdir. Isaac Newton’un dahi bu saklı simyayla uğraştığı bilinmektedir. Çünkü Newton bu arada iyi bir simyacıdır. Avrupa’da simyacıların yakıldığı o dönemde, Newton’da bu faaliyetini gizli yürütmüştür.

 


CERN’de anti madde aramada ALTIN


CERN’de yapılan anti madde arama deneylerinde altın protonları çarpıştırılmaktadır. Zira altın aynı vakitte hem madde, hem de anti madde sınıfındadır. Altın dünyada oluşan bir maden olmayıp, uzayda büyük yıldızlarda oluşup, Nova patlamaları ile dünya yüzeyine saçılan bir elementtir. Bu yüzden de dünyada büyük rezervler yerine yaygın olarak çok ufak miktarlarda bulunmaktadır. İnsan vücudunda dahi altın vardır. Yapılan tespitlere göre 80 kilogram’lık bir insan gövdesinde takriben 8 mg altın bulunmaktadır. Altının en çok bulunduğu yer umman sularıdır. Altın dünyalı değil, başka boyutlara ait bir elementtir hem maddedir, hem de anti maddedir.

 


Altın Nereden Geldi?Dünyaya, yıldızlarda oluşmuş bir maden halinde serpildiği için dünyanın her noktasında, umman sularında, canlıların bedenlerinde neticede her yerde çok ufak miktarlarda vardır. Onun için çıkarılması ve üretilmesi çok pahalı ve zordur.

 


Peki Manna’nın gerçek özellikleri nelerdir?


Malum Epifiz bezinin salgıladığı hormonlardan en başlıcaları melatonin, serotonin ve DMT hormonlarıdır. Bu hormonlardan serotonin hormonunun asli görevi beyin hücrelerinde, snaplar arasında daimi var olan elektrik ve kimyevi akımları taşımaktır. Bu serotonin hormonu da beynimizin ortasındaki Epifiz bezi tarafından salgılanmaktadır.

Beyin hücreleri (nöronlar) arasındaki bu elektrik ve kimyasal akımının hızı, beyindeki sinirlerin direncine ve serotonin hormonunun miktarına bağlı olarak değişmektedir. Şayet elektrik ve kimyevi akımları sınırlayan bu direnç asgariye indirilebilir veya tamamiyle ortadan kaldırılabilirse, beyindeki nöronlar arasındaki iletişim çok hızlanacak ve beynin işlem kapasitesi çok büyüyecektir. Şayet beynimizin işlem kapasitesi çok büyürse, diğer boyutlarla ilişkimizde olası olacak ve evreni idrak etmemiz çok değişik olacaktır.

 


Mono atomik altın

 


Manna (mono atomik altın) süper iletken özelliği taşımaktadır. Başka bir deyişle iletkenlerdeki direnci ortadan kaldırmaktadır. Ayrı olarak yerçekimi kuvvetini de sıfırlamaktadır. Epifiz bezini aktive ederek, beyin içerisinde elektrik ve kimyevi akımları yavaşlatan bu dirençleri ortadan kaldırdığı için beyinde saniyedeki işlem sayısı, beynin normal vakitlerdeki işlem sayısının binlerce kat üstüne çıkmakta, dolayısı ile beynin kullanım kapasitesi çok yükselmektedir. Yüksek kapasite ile çalışan beyin vasıtası ile de başka boyutlarla temas kurulabilmekte, bu boyutlara astral yolcular yapılabilmektedir.

Kadim vakitlerde ermiş diye deyim edilen kişiler ve Manna kullanma hakkına sahip olan inisiye kişilerin bu eylemleri yapabildikleri öne sürülmektedir. Tabi bu Manna’nın hangi dozajda ve hangi koşullarda kullanılacağını iyi bilmek şartıyla!

 


Nöroloji ve sinir bilimi uzmanları ne diyor?

 


Nöroloji ve sinir bilimi uzmanlarının söylediklerine göre, şayet beynimizi çok yüksek kapasitelerde kullanabilsek, bugünkü hayatımızdan ve evreni kavrayışımızdan çok çok değişik bir noktaya geleceğiz.

Hayal edemeyeceğimiz şeyleri idrak edebileceğiz, düşünemeyeceğimiz beyin güçlerine sahip olacağız, öğrenme yeteneğimizi çok hızlandıracağız. Ancak belirli sınırlamalarla koşullandırılmış yaratıklar olduğumuz için beynimizin kapasitesi ve işleyiş şekli de bu sınırlanmış hayat tarzına göre tasarılanmış olup, bu tasarıya göre çalışmaktadır. Eğer Manna ve benzeri ikazcılarla Epifiz bezimizi aktifleştirerek, onun kapasitesini artırabilirsek beyindeki sınırlamaları da kaldırabiliriz.

 


Manna ve Epifiz Bezi


Manna Epifiz bezini tetikleyerek, diğer hormonlarla beraber Melatonin hormon salınımınıda artırmaktadır. Melatonin hormonu bağışıklık sistemini geliştiren ve savunan bir hormon olarak, daha çok salındığında bağışıklık sistemini daha çok güçlendirdiği için insanların kansere ve diğer hastalıklara yakalanma rizikosu çok düşük olmaktadır.

 


Manna kullanımı ve SıhhatManna kullanımı ile başta, kanser, Alzheimer, astım, pankreas, kan dolaşım bozukluğu, Parkinson, beyin kanaması, böbrek hastalıkları ve balans bozuklukları olmak üzere daha pek çok hastalık rehabilitasyon edilmektedir ve bu hastalıklardan savunulmaktadır.Beynin erişilemeyen-hükmedilemeyen yerleriBeynin az çalışan daha doğrusu erişilemeyen-hükmedilemeyen yerlerine erişilir ve Tüm şuur altı aktivitelerini kişinin bilinç düzeyinde kontrol altına almasına imkan sağlar. Beynimiz bizim insiyatifimiz dışında günde vasati 1 milyar işlem yapar.

Beynimizin bu kadar büyük bir bölümünü kontrol edebilmemiz mesela yeni bir yabancı dili 1 günde ana dilimiz gibi konuşabilmemize, nebatlarla ve hayvanlarla iletişim kurabilmemize, Çoklu matematik işlemlerini zorlanmadan çözebilmemize Bir akar suyun akışını bile Suyun aslında canlı olduğunu bilerek molekülel manada onu anlayarak izlememize hasılı yaşadığımız dünya’yı artık bambaşka bir gözle görmemize kapı aralar. Manna’nın tesirleri hakkında bildiklerimiz sadece buz dağının görünen yüzüdür. Bu sırlarla dolu altın tozunun bilinmeyen bir çok işlevi daha vardır.Genel İkaz

Faydalarına karşın Manna’nın başka bir deyişle gerçek mono atomik karışımların usulünü ve dozajını bilmeden, gelişi güzel kullanılması rizikolu ve tehlikeli olduğundan, bunların usulünü bilenlerin tarif ve yönlendirmesi ile kullanılması gerekir. Ters halde, tehlikeli ve şizofrenlik olaylarda yaşanabilir. Ve bu bilgiler netlikle internet ortamında bilhassa youtube gibi yerlerde bulunmaz. Bu bilgiler para ile satılmaz.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

 

Kaynak: Editör: Serkan Çendik
Yorumlar
Haber Yazılımı