Haber Detayı
13 Aralık 2021 - Pazartesi 11:33
 
Pargalı İbrahim Paşa Kimdir?
Pargalı İbrahim Paşa Ve Hatice Sultan Aşkı
KÜLTÜR Haberi
Pargalı İbrahim Paşa Kimdir?

Pargalı İbrahim Paşa Kimdir?

 

Gündem son dakika internet haberleri Pargalı İbrahim Paşa Kimdir? Pargalı İbrahim Paşa Ve Hatice Sultan Aşkı, Pargalı İbrahim Paşa Neden Öldü? Pargalı İbrahim Neden İnfaz Edildi?
Kanuni Pargalı İbrahim Paşa'yı Neden Öldürttü?

Doğum: 1495 Parga Yunanistan

Evlilik: Hatice Sultan yada Muhsine Hatun.

Çocukları: Fülane Sultan, Mehmet Şah, Hanım Sultan.

Ölüm: 15 Mart 1536, İstanbul.

Defnedildiği yer: İstanbul

Eğitim: Enderun.
 

Pargalı İbrahim Paşa Hayatı

 

Pargalı İbrahim Paşa, Makbul İbrahim Paşa iken öldürüldükten sonra Maktul İbrahim Paşa olarak anıldı. I. Süleyman'ın saltanatı döneminde 27 Haziran 1523 - 15 Mart 1536 yılları arasında sadrazamlık yapmış, önemli siyasal ve askeri olaylarda söz sahibi olmuştur. Kesin memleketi bilinmemekle birlikte, bazı kaynaklarda Rum, İtalyan yada Hırvat asıllı olduğu geçmektedir. Babasının Parga'da bir denizci veya balıkçı olduğu tahmin ediliyor. Küçük yaşta esir düşüp, Manisa'ya getirilen İbrahim, burada Süleyman tarafından maiyetine alındı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatı ile birlikte, hızla yükseldi önce has odabaşı oldu, daha sonra da sadrazamlığa yükseldi.

Evlendikten kısa bir süre sonra, Hain Ahmed Paşa'nın isyanını bastırmak için Mısır'a gönderildi. Mısır'da birçok yenilik yaptı.

Farsça, Rumca, Sırpça ve Italyanca bilen İbrahim Paşa, sanatta da oldukça maharetliydi. Bir rivayete göre Manisa'da zengin ve dul bir kadına satıldı. Bu kadın İbrahim'in, yabancı dil ve özellikle keman çalma konusunda iyi bir müzik eğitimi almasını sağladı. Daha sonra ise İbrahim, Süleyman'ın hizmetine girdi. Yine bir rivayete göre Şehzade Süleyman bir gezinti sırasında ağaçların arasında İbrahim'in çaldığı keman sesini duydu ve onu yanına çağırttı. Giyimini ve yeteneğini beğendiği için onu maiyetine aldı. İbrahim Paşa ailesini hiçbir zaman unutmadı. 1527'de babası onu ziyaret için Kostantiniyye'ye geldi ve daha sonra annesi ile iki erkek kardeşi de sarayda kaldı hatta babası İslam'ı kabul ederek Yunus ismini aldı ve İbrahim ona bir sancak yada valilik verdi. Bu sayede babası 2.000 altınlık bir yıllık gelir elde ediyordu. Devşirilmeden önce Hristiyan olan İbrahim, İslam'ı benimsedi. Yoksa o dönemde bir Hristiyan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nda bu şekilde bir kariyere sahip olması  imkansızdı.

İbrahim 27 Haziran 1523'te, Osmanlı Devleti'nin kanun ve geleneklerinde görülmemiş bir şekilde, has odabaşılık görevinden Pîrî Mehmed Paşa'nın yerine sadrazam olarak getirildi. Aynı zamanda Rumeli Beylerbeyi makamının da yeni sahibi oldu. Bu makamda hiç tecrübesinin olmaması sebebiyle, divan kurallarını öğretmesi amacıyla Celalzade Mustafa Çelebi İbrahim Paşa'nın danışmanı olarak görevlendirildi. Bu karar, önceki vezirlerin baskısından bıkmış olan halk tarafından olumlu karşılandı.
 

Hain Ahmet Ayaklanması 1524

 
Pîrî Mehmed Paşa'nın sadrazamlığı zamanında, ikinci vezir konumundaki Hain Ahmed Paşa, Has Odabaşı İbrahim'in sadrazam olması neticesinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ahmed Paşa ve onu destekleyenler tarafından, Pîrî Mehmed Paşa'nın rüşvet aldığı dedikodusu yayılmıştı. Padişah, Kazasker Fenarizade Muhyiddin Çelebi'yi bu iddiaların doğruluğunu araştırması için görevlendirirken, Pîrî Mehmed Paşa'ya kin güden Muhyiddin Çelebi ise araştırmanın neticesini Pîrî Mehmed Paşa'nın aleyhine olacak şekilde padişaha iletti ve Pîrî Mehmed Paşa suçlu bulunup, sadrazamlıktan azledildi. Sadrazam olan İbrahim'in emrine girmek istemeyen Ahmed Paşa ise padişahtan Mısır Beylerbeyliği'ni istedi. Padişah da, Ahmet Paşa'nın niyetini öğrenmek için onu Mısır Beylerbeyi olarak atadı.

Ancak Ahmed Paşa, Kahire Sarayı'na ulaşınca bağımsızlık hevesine kapıldı. Mısır hazinesindeki değerli paraları ve altınları kullanıp, Mısır askerlerinin ele başlarını emrine aldı. Mısır'daki Osmanlı düzenini, kendi isteklerine göre değiştirdi. Ahmed Paşa'nın bu yaptıklarını öğrenen Padişah, Ahmed Paşa'yı görevden azledip idam edilmesini emretti fakat bu kararı öğrenen Ahmed Paşa isyan ederek, "el-Melikü'l-mansur Sultan Ahmed Han" unvanıyla saltanatını ilan etti, kendi adına hutbe okutup sikke bastırdı ama yakalanarak idam edildi.
 

Pargalı İbrahim Paşa Ve Hatice Sultan Aşkı

 
İbrahim Paşa'nın eşinin kimliği tam olarak bilinmese de tarihçiler genellikle paşanın, Süleyman'ın kız kardeşlerinden biriyle evli olduğunu belirtselerde bunu kanıtlayacak hiçbir delil yoktur. Kaynaklarda İbrahim Paşa'nın düğünü hakkında bilgiler yer almasına rağmen, evlendiği kişi ile ilgili hiçbir bilgi yoktur. İbrahim Paşa, Mayıs 1524'te iki hafta boyunca devam eden bir düğünle evlendi.

Tam bilinmemesine rağmen İbrahim Paşa'nın Sultan Süleyman'ın kız kardeşi Hatice Sultan ile evli olduğu görüşü tarihçiler arasında yaygındır.
 
Pargalı İbrahim Neden İnfaz Edildi?
 
İbrahim Paşa, elde ettiği makam ile yükselme hırsına kapıldı ve padişaha ait olan unvanları bile kullandı. Elçilerle yaptığı konuşmalarda kendini övdü. Avusturya'yla 1533 yılında yapılan barış görüşmeleri sırasında elçilere şunları söyledi: Bu büyük devleti idare eden benim; her ne yaparsam, yapılmış olarak kalır, zira bütün kudret benim elimdedir; memuriyetleri ben veririm, eyaletleri ben tevzi ederim; verdiğim verilmiş, reddettiğim reddedilmiştir. Büyük padişah birşey ihsan etmek istediği yahut ihsan ettiği zaman bile eğer ben onun kararını tasdik etmeyecek olursam, gayr-i vaki gibi kalır çünkü herşey harb, sulh, servet, kuvvet benim elimdedir.

Elçilerle yaptığı bir başka konuşmada ise: "Hayvanların en korkuncu aslana, kuvvet ve alışkanlığın etkisiyle hükmedilir. Bir başkası ona yiyecek vermek için yaklaşamaz. Aslan hükümdar, bakıcıları da danışmanları ve vezirleridir. Bakıcının uysallaştırmak için tuttuğu sopa, hükümdarları güdecek olan gerçek ve adalettir. Ben de efendim olan yüce sultanı, gerçeğin ve adaletin sopasıyla yönetiyorum." dedi.
Kanuni Sultan Süleyman
Bir başka konuşmasımda ise iktidar hırsının onu ne hale getirdiği açıkça anlaşılmaktadır. "Yaptığım herşey yerine getirilir. İstersem bir at uşağını paşa yaparım. Hoşuma giden herhangi bir kişiye, padişahımın araştırmasına bile gerek kalmadan ülkeler ve krallıklar verebilirim. Benim kabul etmediğim bir şeyi isterse, buyruğu yerine getirilmez. Tersine padişahın kabul etmeyip, benim istediğim şey hemen uygulanır. Barış ve savaş hep benim bileceğim şeylerdir. İmparatorluk hazinesi benim kontrolümdedir. Hünkâr benden daha şatafatlı giyinemez. Bütün harcamalarımı padişah karşıladığı için, servetim olduğu gibi durmaktadır. Krallıkları, ülkeleri, hazineleri bana bıraktığı için her istediğimi yapabilirim."

Celalzade'ye göre Paşa özellikle Irakeyn Seferi esnasında kötü huylu kişiler sayesinde ahlak ve tavır bakımından oldukça değişti. Hiçbir sebep yokken bazı kişileri idam ettirdi. Serasker unvanına Sultan unvanını ekledi. Padişah adına yayınlanan ferman ve menşurların yanı sıra, ordugah içerisinde tellallar aracılığıyla duyurulan emirlerde de aynı unvanı kullandı. İbrahim Paşa bu unvanı padişah sefere katıldıktan sonra da kullanmaya devam etti.

İbrahim Paşa, 14-15 Mart gecesi iftar için saraya davet edildi. İftardan sonra, geceyi saraydaki odasında geçirirken dört dilsiz cellat tarafından boğuldu. Cesedi üzerindeki izler, şiddetli bir mücadeleden sonra boğulduğunun işaretiydi. Cesedi siyah bir at ile kendi sarayına taşındı. Defnedildiği yer ile ilgili hiçbir işaret yoktur ama bazı kaynaklarda naşının Galata'ya defnedildiği şeklinde bilgiler bulunmaktadır. İbrahim Paşa'nın I. Süleymanla yaşıt olduğu rivayetine göre öldüğü zaman ortalama 40-45 yaşlarında olduğu söylenebilir. Yerine Ayas Mehmed Paşa sadrazam olarak geçti.

Pargalı İbrahim Paşa Nasıl Biriydi?
 
Pargalı İbrahim Paşa, Rumca, Farsça, Türkçe ve İtalyanca dillerini biliyordu. Çok güzel keman çalardı. Sanata meraklı ve yatkındı. İbrahim Paşa Avrupa'yı da çok yakından takip ederdi.

Küçük yaşlardan beri saray terbiyesi alan İbrahim Paşa, Celalzade'nin söylemesi ile: "Güzel huylu, terbiyeli, aydın düşünceli, yüksek azim sahibi, cömert, insaflı ve liyakatli" idi.İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kanuni Sultan Süleyman

Hürrem Sultan
Kaynak: Editör: S Çndk
Etiketler: Pargalı İbrahim Paşa Kimdir?, Pargalı İbrahim Paşa Ve Hatice Sultan Aşkı, Pargalı İbrahim Paşa Neden Öldü?, Pargalı İbrahim Neden İnfaz Edildi?, Kanuni Pargalı İbrahim Paşa'yı Neden Öldürttü?,
Yorumlar
Haber Yazılımı